Udbygning af Flyvestation Skrydstrup, overtagelsesforretning den 15. og 16. december 2020

 

OVERTAGELSESFORRETNING

 

Med henblik på udbygning af Flyvestation Skrydstrup vil der efter reglerne i bekendtgørelse nr. 939 af 22. juni 2020 blive afholdt en overtagelsesforretning

 

TIRSDAG DEN 15. DECEMBER 2020

 

Forretningen begynder kl. 10.15 ud for ejendommen beliggende Bregnehøjvej 13, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 2 under løbenummer 1.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.15 ud for ejendommen beliggende M. Nissens Vej 1, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 2 under løbenummer 11.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.45 ud for ejendommen beliggende Vismarlundvej 12, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 2 under løbenummer 15.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.45 ud for ejendommen beliggende Vismarlundvej 9, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 2 under løbenummer 14.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil overtagelsens omfang blive påvist.

 

Møde om erstatningen forventes i videst muligt omfang færdigbehandlet på stedet.

 

ONSDAG DEN 16. DECEMBER 2020

 

Forretningen begynder kl. 8.45 ud for ejendommen beliggende P. Grejsens Vej 1, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 2 under løbenummer 12.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ud for ejendommen beliggende Ladegårdvej 30, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 2 under løbenummer 8.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ud for ejendommen beliggende Ladegårdvej 26, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 2 under løbenummer 18.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil overtagelsens omfang blive påvist.

 

Møde om erstatningen forventes i videst muligt omfang færdigbehandlet på stedet.

 

 **********

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelsen vil fra og med den 17. november 2020 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Haderslev Kommune.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages alle gældende forholdsregler for at undgå yderligere spredning af coronavirus.

 

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 29. oktober 2020

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk