Udbygning af Flyvestation Skrydstrup, overtagelsesforretning den 16. marts 2021

 

OVERTAGELSESFORRETNING

 

Med henblik på udbygning af Flyvestation Skrydstrup vil der efter reglerne i bekendtgørelse nr. 939 af 22. juni 2020 blive afholdt en overtagelsesforretning

 

TIRSDAG DEN 16. MARTS 2021

 

Forretningen begynder kl. 8.45 ud for ejendommen beliggende Vestre Byvej 13, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 5 under løbenummer 19.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ud for ejendommen beliggende Jernhytvej 44, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 5 under løbenummer 21.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ud for ejendommen beliggende Jernhytvej 42, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 5 under løbenummer 23.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.00 ud for ejendommen beliggende Ladegårdvej 7-7A, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 5 under løbenummer 22.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.15 ud for ejendommen beliggende Humlevej 1, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 5 under løbenummer 20.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil overtagelsens omfang blive påvist.

 

Møde om overtagelsessummen forventes i videst muligt omfang færdigbehandlet på stedet.

 

 **********

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelsen vil fra og med den 16. februar 2021 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Haderslev Kommune.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages alle gældende forholdsregler for at undgå yderligere spredning af coronavirus.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 4. febraur 2021

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk