Udbygning af Flyvestation Skrydstrup, overtagelsesforretning den 18. maj 2021

 

OVERTAGELSESFORRETNING

 

Med henblik på udbygning af Flyvestation Skrydstrup vil der efter reglerne i bekendtgørelse nr. 939 af 22. juni 2020 blive afholdt en overtagelsesforretning

 

TIRSDAG DEN 18. MAJ 2021

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for ejendommen beliggende Knagsledvej 18, 6500 Vojens og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 7 under løbenumrene 31 og 32.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.45 ud for ejendommen beliggende Skaus Vej 9, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 7 under løbenummer 33.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.15 ud for ejendommen beliggende Uldalvej 32, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 6 under løbenummer 30.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 ud for ejendommen beliggende Ribevej 65, 6500 Vojens og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 6 under løbenumrene 29 og 29A.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil overtagelsens omfang blive påvist.

 

Møde om overtagelsessummen forventes i videst muligt omfang færdigbehandlet på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelserne vil fra og med den 20. april 2021 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Haderslev Kommune.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages de gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne for at undgå yderligere smittespredning af Covid-19. Det bemærkes i den forbindelse, at ekspropriationskommissionens forretninger ikke er omfattet af det generelle forsamlingsforbud.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 8. april 2021

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk