Udbygning af Flyvestation Skrydstrup, overtagelsesforretning den 19. og 20. januar 2021

 

OVERTAGELSESFORRETNING

 

Med henblik på udbygning af Flyvestation Skrydstrup vil der efter reglerne i bekendtgørelse nr. 939 af 22. juni 2020 blive afholdt en overtagelsesforretning

 

TIRSDAG DEN 19. JANUAR 2021

 

Forretningen begynder kl. 10.00 ud for ejendommen Tørninglundvej 9, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 3 under løbenummer 13.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.00 ud for ejendommen Lilholtvej 41, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 3 under løbenummer 10.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil overtagelsens omfang blive påvist.

 

Møde om overtagelsessummen forventes i videst muligt omfang færdigbehandlet på stedet.

 

ONSDAG DEN 20. JANUAR 2021

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for ejendommen Østre Lilholtvej 4, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 3 under løbenummer 17.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ud for ejendommen Østre Lilholtvej 1, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 3 under løbenummer 16.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil overtagelsens omfang blive påvist.

 

Møde om overtagelsessummen forventes i videst muligt omfang færdigbehandlet på stedet.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelsen vil fra og med den 22. december 2020 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Haderslev Kommune.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages alle gældende forholdsregler for at undgå yderligere spredning af coronavirus.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 3. december 2020

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk