Udbygning af Flyvestation Skrydstrup, overtagelsesforretning den 20. april 2021

 

OVERTAGELSESFORRETNING

 

Med henblik på udbygning af Flyvestation Skrydstrup vil der efter reglerne i bekendtgørelse nr. 939 af 22. juni 2020 blive afholdt en overtagelsesforretning

 

TIRSDAG DEN 20 APRIL 2021

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for ejendommen Jernhytvej 46, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 6 under løbenummer 27.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.45 ud for ejendommen Knagsledvej 26, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 6 under løbenummer 28.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ud for ejendommen Vismarlundvej 14, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 6 under løbenummer 25.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.45 ud for ejendommen Vedstedvej 4, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 6 under løbenummer 26.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.00 ud for ejendommen M. Nissens Vej 5, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 6 under løbenummer 24.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil overtagelsens omfang blive påvist.

 

Møde om overtagelsessummen forventes i videst muligt omfang færdigbehandlet på stedet.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelsen vil fra og med den 23. marts 2021 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Haderslev Kommune.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages alle gældende forholdsregler for at undgå yderligere spredning af coronavirus.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 11. marts 2021

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk