Udbygning af Flyvestation Skrydstrup, overtagelsesforretning den 22. marts 2021

 

OVERTAGELSESFORRETNING

 

Med henblik på udbygning af Flyvestation Skrydstrup vil der efter reglerne i bekendtgørelse nr. 939 af 22. juni 2020 blive afholdt en overtagelsesforretning

 

MANDAG DEN 22. MARTS 2021

 

Forretningen begynder kl. 10.30 på ejendommen Lilholtvej 6, 6500 Vojens og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 4 under løbenumrene 9, 9A og 9B.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil overtagelsens omfang blive påvist.

 

Møde om overtagelsessummen gennemføres på et senere tidspunkt efter nærmere aftale med ejeren.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt den berørte ejer. Fortegnelsen vil fra og med den 22. februar 2021 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Haderslev Kommune.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages alle gældende forholdsregler for at undgå yderligere spredning af coronavirus.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 9. februar 2021

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk