Udbygning af Flyvestation Skrydstrup, overtagelsesforretning den 28. juni 2021

 

OVERTAGELSESFORRETNING

 

Med henblik på udbygning af Flyvestation Skrydstrup vil der efter reglerne i bekendtgørelse nr. 939 af 22. juni 2020 blive afholdt en overtagelsesforretning

 

MANDAG DEN 28. JUNI 2021

 

Forretningen begynder kl. 9.45 ud for ejendommen beliggende Knagsledvej 14, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 8 under løbenummer 36.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ud for ejendommen beliggende Skaus Vej 10, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 7 under løbenummer 34.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 ud for ejendommen beliggende Uldalvej 18, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 8 under løbenummer 37.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.45 ud for ejendommen beliggende Ribevej 67, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 7 under løbenummer 35.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil overtagelsens omfang blive påvist.

 

Møde om overtagelsessummen forventes i videst muligt omfang færdigbehandlet på stedet.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelsen vil fra og med den 31. maj 2021 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Haderslev Kommune.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages alle gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne for at undgå yderligere spredning af Covid-19. Det bemærkes i den forbindelse, at ekspropriationskommissionens forretninger ikke er omfattet af det generelle forsamlingsforbud.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 20. maj 2021

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk