Udbygning af Flyvestation Skrydstrup, overtagelsesforretning den 3. og 4. november 2020

 

OVERTAGELSESFORRETNING

 

Med henblik på udbygning af Flyvestation Skrydstrup vil der efter reglerne i bekendtgørelse nr. 939 af 22. juni 2020 blive afholdt en overtagelsesforretning

 

TIRSDAG DEN 3. NOVEMBER 2020

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for ejendommen beliggende Humlevej 2, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 2.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.30 ud for ejendommen beliggende Humlevej 4, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 3.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.30 ud for ejendommen beliggende Humlevej 6, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 4.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil overtagelsens omfang blive påvist.

 

Møde om erstatningen forventes i videst muligt omfang færdigbehandlet på stedet.

 

ONSDAG DEN 4. NOVEMBER 2020

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for ejendommen beliggende Knagsledvej 22, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 6.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ud for ejendommen beliggende Jernhytvej 63, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 5.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.30 ud for ejendommen beliggende Ladegårdvej 22, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 7.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil overtagelsens omfang blive påvist.

 

Møde om erstatningen forventes i videst muligt omfang færdigbehandlet på stedet.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelsen vil fra og med den 6. oktober 2020 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Haderslev Kommune.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages alle gældende forholdsregler for at undgå yderligere spredning af coronavirus.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 21. september 2020

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk