Udbygning af Flyvestation Skrydstrup, overtagelsesforretning den 31. januar 2023

 

OVERTAGELSESFORRETNING

 

Med henblik på udbygning af Flyvestation Skrydstrup vil der efter reglerne i bekendtgørelse nr. 939 af 22. juni 2020 blive afholdt en overtagelsesforretning

 

TIRSDAG DEN 31. JANUAR 2023

 

Forretningen begynder kl. 10.00 på Fælledskovvej 7, 6500 Vojens og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 14 under løbenumrene 59, 59A, 59B og 60.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil overtagelsens omfang blive påvist.

 

Møde om overtagelsessummen forventes i videst muligt omfang færdigbehandlet senere samme dag efter nærmere aftale med ejer.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt den berørte ejer. Fortegnelsen vil fra og med den 3. januar 2023 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Haderslev Kommune.

 

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 15. december 2022

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk