Udbygning af Flyvestation Skrydstrup, overtagelsesforretning den 7. september 2021

 

OVERTAGELSESFORRETNING

 

Med henblik på udbygning af Flyvestation Skrydstrup vil der efter reglerne i bekendtgørelse nr. 939 af 22. juni 2020 blive afholdt en overtagelsesforretning

 

TIRSDAG DEN 7. SEPTEMBER 2021

 

Forretningen begynder kl. 8.45 ud for ejendommen beliggende M. Nissens Vej 3, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 9 under løbenummer 39.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ud for ejendommen beliggende Vismarlundvej 6, 6500 Vojens og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 38 og 38A.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.00 ud for ejendommen beliggende Fælledvej 9, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 9 under løbenummer 40.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.15 ud for ejendommen beliggende Knagsledvej 16, 6500 Vojens og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 41 og 42.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.30 ud for ejendommen beliggende Tørningvej 11, 6500 Vojens og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 43 og 44.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil overtagelsens omfang blive påvist.

 

Møde om overtagelsessummen forventes i videst muligt omfang færdigbehandlet på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelsen vil fra og med den 10. august 2021 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Haderslev Kommune.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages alle gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne for at undgå yderligere spredning af Covid-19. Det bemærkes i den forbindelse, at ekspropriationskommissionens forretninger ikke er omfattet af det generelle forsamlingsforbud.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 1. juli 2021

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk