Udbygning af Flyvestation Skrydstrup, overtagelsesforretning den 8. juni 2022

 

OVERTAGELSESFORRETNING

 

Med henblik på udbygning af Flyvestation Skrydstrup vil der efter reglerne i bekendtgørelse nr. 939 af 22. juni 2020 blive afholdt en overtagelsesforretning

 

ONSDAG DEN 8. JUNI 2022

 

Forretningen begynder kl. 10.15 ud for ejendommen beliggende Vestre Byvej 19, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 12 under løbenummer 57.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.30 ud for ejendommen beliggende Ladegårdvej 1, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 12 under løbenummer 56.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00 ud for ejendommen beliggende M. Nissens Vej 2, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 12 under løbenummer 54.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.00 ud for ejendommen beliggende Tørninglundvej 8, 6500 Vojens og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 12 under løbenummer 55.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil overtagelsens omfang blive påvist.

 

Møde om overtagelsessummen forventes i videst muligt omfang færdigbehandlet på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelsen vil fra og med den 11. maj 2022 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Haderslev Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 26. april 2022

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk