Udbygning af jernbanestrækningen fra Vamdrup til Vojens, ekspropriationsforretning den 8., 9., 14., 15., 21. og 22. januar 2014

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på udbygning af jernbanestrækningen fra Vamdrup til Vojens vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

ONSDAG DEN 8. JANUAR 2014

 

Forretningen begynder kl. 13.30 ved kommunevej Jernbanegade, Sommersted og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 8 under løbenumrene 102, 115, 116, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 og 130.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.30 ved kommunevej Jernbanegade, Sommersted og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 131, 132, 133, 134, 135 og 136.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.30, hvor kommunevej Kestrupvej, Sommersted krydser jernbanen, og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 og 170.

 

Mødestedet er for enhver ejer og bruger af det rekvirerede areal, hvor ekspropriationens omfang vil blive påvist. Møde om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

TORSDAG DEN 9. JANUAR 2014

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ved kommunevej Sønderløkke, Sommersted og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 1, 2, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 145, 146, 147, 148 og 169.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.30, hvor kommunevej Overbæksvej, Vojens krydser jernbanen, og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 167 og 175.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ved kommunevej Østerager, Jegerup, Vojens og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 152, 157, 158, 159 og 160.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30, hvor kommunevej Gammel Stadsvej, Jegerup, Vojens støder op til den vestlige side af jernbanen, og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 171-174 samt 176-180.

 

Mødestedet er for enhver ejer og bruger af det rekvirerede areal, hvor ekspropriationens omfang vil blive påvist. Møde om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

TIRSDAG DEN 14. JANUAR 2014

 

Forretningen begynder kl. 13.00, hvor kommunevej Bastrup Skovvej, Vamdrup krydser jernbanen, og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 7 under løbenumrene 57, 58, 59, 60 og 62.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00, hvor kommunevej Bastrup Skovvej, Vamdrup krydser jernbanen, og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 7 under løbenumrene 61, 64 og 65.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.30 på den private fællesvej Kragredevej, Vamdrup og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 7 under løbenumrene 66, 67, 68 og 69.

 

Mødestedet er for enhver ejer og bruger af det rekvirerede areal, hvor ekspropriationens omfang vil blive påvist. Møde om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

ONSDAG DEN 15. JANUAR 2014

Forretningen begynder kl. 8.30, hvor kommunevej Farrisvej, Vamdrup krydser jernbanen og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 7 under løbenumrene 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 og 80.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00, hvor kommunevej Juhls Vej, Sommersted krydser jernbanen og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 100, 101, 103, 104, 105, 107 og 112.

Forretningen fortsætter kl. 12.30, hvor kommunevej Sønderbyvej, Sommersted grænser op til jernbanen og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 106, 110, 111 og 113.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30, hvor kommunevej Sønderbyvej, Sommersted grænser op til jernbanen og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 108, 109, 114, 117, 118 og 121.

 

Mødestedet er for enhver ejer og bruger af det rekvirerede areal, hvor ekspropriationens omfang vil blive påvist. Møde om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

TIRSDAG DEN 21. JANUAR 2014

 

Forretningen starter kl. 13.00 ved Soelsvej 4, Vamdrup og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 7 under løbenumrene 54 og 56.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00 ved Torvet 2-4, Vamdrup og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 7 under løbenumrene 38, 41, 42 og 45.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.00 ved Torvet 2-4, Vamdrup og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 7 under løbenumrene 29, 30, 32, 33, 34 og 35.

 

Forretningen fortsætter kl. 16.00 ved Torvet 2-4, Vamdrup og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 7 under løbenumrene 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27 og 28.

 

Mødestedet er for enhver ejer og bruger af det rekvirerede areal, hvor ekspropriationens omfang vil blive påvist. Møde om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

ONSDAG DEN 22. JANUAR 2014

 

Forretningen starter kl. 8.30 på Kinovej, Vamdrup og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 7 under løbenumrene 21, 25, 31, 36, 37, 39, 40, 43 og 78.

Forretningen fortsætter kl. 9.30, hvor kommunevej Ballegårdsvej, Vamdrup krydser jernbanen, og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 7 under løbenumrene 44, 46, 47, 48, 50, 77 og 79.

Forretningen fortsætter kl. 10.30, hvor kommunevej Ballegårdsvej, Vamdrup krydser jernbanen, og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 7 under løbenumrene 53 og 55.

Forretningen fortsætter kl. 11.30, hvor kommunevej Ballegårdsvej, Vamdrup krydser jernbanen, og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 7 under løbenumrene 49, 51, 52 og 63.

 

Mødestedet er for enhver ejer og bruger af det rekvirerede areal, hvor ekspropriationens omfang vil blive påvist. Møde om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

**********

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ovennævnte fortegnelse nr. 7 og fortegnelse nr. 8 over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelserne og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 11. december 2013 være fremlagt til gennemsyn hos By- og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune, på kontoret for Teknik og Miljø i Vojens, Haderslev Kommune samt hos Borgerservice i Vejen Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 4. december 2013

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk