Udbygning af rute 11 i Ribe, besigtigelsesforretning den 3. september 2018

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på udbygning af rute 11 i Ribe indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning

 

MANDAG DEN 3. SEPTEMBER 2018

 

Forretningen begynder kl. 10.00 med et indledende møde på Den Gamle Avlsgård, Farupvej 10G, 6760 Ribe, hvor der vil blive givet en orientering om og gennemgang af projektet for så vidt angår ejendommene beliggende øst for statsvejene Trojelsvej, Plantagevej og Ringvejen, Ribe.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 med et indledende møde på Den Gamle Avlsgård, Farupvej 10G, 6760 Ribe, hvor der vil blive givet en orientering om og gennemgang af projektet for så vidt angår ejendommene beliggende vest for statsvejene Trojelsvej, Plantagevej og Ringvejen, Ribe.

 

Kommissionen vil drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Efterfølgende vil kommissionen foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 6. august 2018 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Esbjerg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 25. juli 2018

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk