Udbygning af rute 11 i Ribe, ekspropriationsforretning den 19. februar 2020

EKSPROPRIATION

Med henblik på udbygning af rute 11 i Ribe vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

ONSDAG DEN 19. FEBRUAR 2020

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for ejendommen Plantagevej 44, 6760 Ribe og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 17, 18, 19, 20 og 21.

Forretningen fortsætter kl. 9.15 ud for ejendommen Plantagevej 24, 6760 Ribe og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 22, 23, 24, 25, 26 og 27.

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ud for ejendommen Stærevej 1, 6760 Ribe og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 28, 29, 30, 31 og 32.

Forretningen fortsætter kl. 10.45 ud for ejendommen Plantagevej 22, 6760 Ribe og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 3, 33, 34, 37, 38, 49, 50, 56, 57 og 58.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

***************

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 22. januar 2020 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Esbjerg Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 13. januar 2020

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk