Udbygning af rute 11 i Ribe, ekspropriationsforretning den 19. og 20. marts 2019

EKSPROPRIATION

Med henblik på udbygning af rute 11 i Ribe vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

TIRSDAG DEN 19. MARTS 2019

Forretningen begynder kl. 13.15 ud for ejendommen Obbekjærvej 2A, 6760 Ribe og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 16, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 og 57.

Forretningen fortsætter kl. 15.00 ud for ejendommen Industrivej 2, 6760 Ribe og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 2, 3, 4, 5, 7 og 9.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

ONSDAG DEN 20. MARTS 2019

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for ejendommen Nørremarksvej 69, 6760 Ribe og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 6, 11, 12, 13, 14 og 15.

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ud for ejendommen Industrivej 3C, 6760 Ribe og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 1, 8 og 10.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

***************

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 19. februar 2019 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Esbjerg Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 8. februar 2019

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk