Udbygning af rute 11 i Ribe, ekspropriationsforretning den 28. november 2018

EKSPROPRIATION

Med henblik på udbygning af rute 11 i Ribe vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2018

Forretningen begynder kl. 13.00 på Industrivej 3B, 6760 Ribe og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1, AF1A og AF1B.

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejeren bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

***************

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt den berørte ejer og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 31. oktober 2018 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Esbjerg Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 22. oktober 2018

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk