Udvidelse af Brande Omfartsvej, ekspropriationsforretning den 7., 12. og 13. juni 2012

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på udvidelse af Brande Omfartsvej til motorvej vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

TORSDAG DEN 7. JUNI 2012

 

Forretningen begynder kl. 8.30 på Herningvej 80 ved omfartsvejen, Brande og omfatter den ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 2 under løbenummer 1.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.00 på Højmarksvej ved indkørslen til nr. 11, Brande og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 2, 2A, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17 og 18.

 

Herefter fortsætter forretningen kl. 11.00 på Dørslundvej 34, Brande og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 7, 19, 20, 23, 34, 35, 36 og 37.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationernes omfang blive påvist, og de berørte arealer vil blive besigtiget i fornødent omfang.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

TIRSDAG DEN 12. JUNI 2012

Forretningen begynder kl. 8.30 på Grarupvej v/stien under omfartsvejen, Brande og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 8, 9, 10, 21, 22, 24 og 25.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00  ud for ejendommen Sjællandsvej nr. 8, Brande og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 26, 28, 29, 30 og 31.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationernes omfang blive påvist, og de berørte arealer vil blive besigtiget i fornødent omfang.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

ONSDAG DEN 13. JUNI 2012

Forretningen begynder kl. 8.30 på Thyregodvej, vest for broen over omfartsvejen, Brande og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 11, 12, 13, 27, 32 og 33.

Ved mødestedet vil ekspropriationernes omfang blive påvist, og de berørte arealer vil blive besigtiget i fornødent omfang.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 10. maj 2012 være fremlagt til gennemsyn på Borgerservice i Ikast-Brande Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 2. maj 2012

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk