Udvidelse af motorvejen Skærup – Vejle N. Ekspropriationsforretningen den 13. – 15. september 2011

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på udvidelse af Østjyske Motorvej fra Skærup til Vejle N vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

Tirsdag den 13. september 2011

Forretningen begynder kl. 8.30 ved ejendommen Klattrup Bygade 1A, Fredericia og omfatter den ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 6 under løbenummer 26.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil finde sted på ejendommen umiddelbart efter besigtigelsen.

 

Fortegnelse nr. 6 er tilsendt ejeren, der bedes orientere eventuelle brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 16. august 2011 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk For­valt­nings kontor i Vejle Kommune.

 

Forretningen fortsætter herefter kl. 10.30 på Hotel Hedegaarden, Valdemar Poulsensvej 4, Vejle og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 5 under løbenumrene 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 63, 78, 83-94 og 96-98.

 

Indledningsvis vil der blive foretaget en indendørs gennemgang af de rekvirerede ekspropriationer for lodsejerne hver for sig. Efterfølgende vil kommissionen sammen med lodsejerne besigtige de berørte arealer i fornødent omfang.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

 

 

 

Onsdag den 14. september 2011

Forretningen begynder kl. 8.00 på Hotel Hedegaarden, Valdemar Poulsensvej 4, Vejle og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 5 under løbenumrene 39, 40, 41, 42, 42A, 44, 45, 55, 56, 59, 60, 66, 68, 80, 82 og 95.

 

Indledningsvis vil der blive foretaget en indendørs gennemgang af de rekvirerede ekspropriationer for lodsejerne hver for sig. Efterfølgende vil kommissionen sammen med lodsejerne besigtige de berørte arealer i fornødent omfang.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

Torsdag den 15. september 2011

Forretningen begynder kl. 8.30 på Hotel Hedegaarden, Valdemar Poulsensvej 4, Vejle og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 5 under løbenumrene 14, 16, 17, 18, 37, 38, 43, 50, 57, 58, 61, 62, 64, 65, 67, 77, 79 og 81.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Fortegnelse nr. 5 er tilsendt ejerne, der bedes orientere eventuelle brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 16. august 2011 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk For­valt­nings kontor i Vejle Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 10. august 2011

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

 

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk