Udvidelse af nationalt testcenter for vindmøller i Østerild, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 13. og 14. september 2018

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på udvidelse af nationalt testcenter for vindmøller i Østerild vil der i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

TORSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2018

 

Forretningen begynder kl. 13.00 på Spisehuset Thy, Østerild Byvej 65, 7700 Thisted og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1, 2, 3, 4, 5, AF5, 6, AF6, 7, 8 og 9.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Forretningen vil begynde med en fælles orientering om projektet, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig. Kommissionen vil senere i fornødent omfang foretage en besigtigelse i marken.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse. Der må påregnes ventetid. Hvis forhandlingerne ikke afsluttes på stedet, vil de fortsætte efter nærmere aftale.

 

Skriftlige indlæg bedes tilsendt kommissariatet senest 14 dage inden forretningens afholdelse.

 

Arealfortegnelse nr. 1 med ekspropriationsplaner vil fra og med den 16. august 2018 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Thisted Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 7. august 2018

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk