Udvidelse af nationalt testcenter for vindmøller i Østerild, besigtigelsesforretning den 29. juni 2022

 

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på udvidelse af nationalt testcenter for vindmøller i Østerild indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning

 

ONSDAG DEN 29. JUNI 2022

 

Forretningen begynder kl. 9.30 på Spisehuset Thy, Østerild Byvej 65, 7700 Thisted, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Kommissionen vil i fornødent omfang efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan aftales på mødet.

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 1. juni 2022 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Thisted Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 18. maj 2022

Mette Plejdrup

 

 www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk