Udvidelse af nationalt testcenter for vindmøller i Østerild, ekspropriationsforretning den 26. juni 2019

EKSPROPRIATION

Med henblik på anlæg af udvidelse af nationalt testcenter for vindmøller i Østerild vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

ONSDAG DEN 26. JUNI 2019

Forretningen begynder kl. 9.00 ved ejendommen Blovsgårdsvej 17, 7700 Thisted og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 2 og 3.

Forretningen fortsætter kl. 13.30 på Spisehuset Thy, Østerild Byvej 65, 7700 Thisted og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenummer 8.

Forretningen fortsætter kl. 14.30 på Spisehuset Thy, Østerild Byvej 65, 7700 Thisted og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenummer 4.

Forretningen fortsætter kl. 15.30 på Spisehuset Thy, Østerild Byvej 65, 7700 Thisted og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 6 og AF6.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. De berørte ejendomme vil blive besigtiget i fornødent omfang. Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet.

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 29. maj 2019 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Thisted Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 20. maj 2019

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk