Udvidelse af nationalt testcenter for vindmøller ved Høvsøre, ekspropriationsforretning den 2. og 3. september 2019

EKSPROPRIATION

Med henblik på udvidelse af nationalt testcenter for vindmøller ved Høvsøre vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

MANDAG DEN 2. SEPTEMBER 2019

Forretningen begynder kl. 13.30 ud for ejendommen Bøvlingvej 41B, Bøvling, 7650 Bøvlingbjerg (Kontorbygning, Testcenter Høvsøre) og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1, 7, 8, 9, 10 og 11.

Forretningen fortsætter kl. 16.00 ud for ejendommen Bøvlingvej 41B, Bøvling, 7650 Bøvlingbjerg (Kontorbygning, Testcenter Høvsøre) og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 2, 3, 4 og 5.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

TIRSDAG DEN 3. SEPTEMBER 2019

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for ejendommen Høvsørevej 57, Bøvling, 7650 Bøvlingbjerg (matr. nr. 34c Den nordlige Del, Bøvling) og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 6, 14, 16 og 17.

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ud for ejendommen Høvsørevej 57, Bøvling, 7650 Bøvlingbjerg (matr. nr. 34c Den nordlige Del, Bøvling) og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 12 og 15.

Forretningen fortsætter kl. 12.30 ud for ejendommen Torsmindevej 25A, Fjaltring, 7620 Lemvig og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 18.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

***************

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 5. august 2019 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Lemvig Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 25. juli 2019

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk