Vildsvinehegn mellem Danmark og Tyskland, besigtigelsesforretning den 15. og 16. august 2018

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på anlæg af vildsvinehegn langs grænsen mellem Danmark og Tyskland indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning

 

ONSDAG DEN 15. AUGUST 2018

Delstrækning st. -600 – st. 20.500

Forretningen begynder kl. 9.00 på ECCO Conference Centre, Ecco Alléen 4, 6270 Tønder, hvor der vil blive foretaget en orientering om og en gennemgang af projektet vedrørende strækningen fra st. -600, hvor Danmark grænser op til Tyskland ved Vadehavet, og til st. 20.500, hvor Sønder Løgum Landevej krydser grænsen mellem Danmark og Tyskland. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Kommissionen vil senere på dagen foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Delstrækning st. 20.500 – st. 44.150

Forretningen fortsætter kl. 11.00 på ECCO Conference Centre, Ecco Alléen 4, 6270 Tønder, hvor der vil blive foretaget en orientering om og en gennemgang af projektet vedrørende strækningen fra st. 20.500, hvor Sønder Løgum Landevej krydser grænsen mellem Danmark og Tyskland, og til st. 44.150, hvor Pluskærvej møder Sofiedalvej ved grænsen mellem Danmark og Tyskland. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Kommissionen vil senere på dagen foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

TORSDAG DEN 16. AUGUST 2018

Delstrækning st. 44.150 – st. 68.400

Forretningen begynder kl. 9.00 på Bov Kro, Hærvejen 25, 6330 Padborg, hvor der vil blive foretaget en orientering om og en gennemgang af projektet vedrørende strækningen fra st. 44.150, hvor Pluskærvej møder Sofiedalvej ved grænsen mellem Danmark og Tyskland, og til st. 68.400, hvor Danmark grænser op til Tyskland ved Kobbermølle Bugt. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Kommissionen vil senere på dagen foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

***************

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 18. juli 2018 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Tønder Kommune og hos Borgerservice i Aabenraa Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 9. juli 2018

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk