400 kV luftledning Vestkysten, Endrup – Idomlund, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 13.06.2023