Velkommen til

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland – i daglig tale Det Jyske Kommissariat – varetager administrationen af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og leder i den forbindelse ekspropriationer for statslige myndigheder, koncessionerede selskaber og statslige selskaber.

Kommissarius er formand for statsekspropriationskommissionen.

Kommissariatet fungerer som sekretariat for kommissionen og forestår forberedelse og indvarsling, udbetaling af erstatninger samt matrikulær og tingbogsmæssig berigtigelse af ekspropriationerne.