Velkommen til Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland

 

Kommissariatets kontor er i øjeblikket fysisk nedlukket og telefonen besvares derfor ikke. Mails modtages og behandles på sædvanlig vis.

 

Vedrørende afholdelse af ekspropriationskommissionens forretninger under Covid-19:

Indvarslede forretninger gennemføres som planlagt, idet ekspropriationskommissionens forretninger ikke er omfattet af det generelle forsamlingsforbud. De indvarslede lodsejere vil modtage direkte besked, hvis der sker ændringer i forhold til den enkelte forretnings afholdelse.

Det bemærkes, at alle gældende forholdsregler for at undgå yderligere spredning af Covid-19 naturligvis iagttages i forbindelse med ekspropriationskommissionens forretninger.

 

UDBYGNING AF FLYVESTATION SKRYDSTRUP

Her kan De læse ofte stillede spørgsmål og svar i forbindelse med udbygningen af Flyvestation Skrydstrup