Velkommen til Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland

 

Udbud af ledende landinspektørydelser

Kommissarius ved både Statens Ekspropriationer i Jylland og på Øerne kan oplyse, at udbud vedrørende ledende landinspektørydelser er offentliggjort på følgende hjemmeside:
Services – 281310-2021 – TED Tenders Electronic Daily (europa.eu)
Afgivelse af tilbud sker via det elektroniske udbudssystem. Det bemærkes, at Kommissarius (både i Jylland og på Øerne) efter en konkret vurdering har besluttet ikke at anvende en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler. Det er kommissarius vurdering, at rammeaftalen henset til ydelsernes indhold og karakter ikke egner sig til en social klausul om uddannelses-og praktikaftaler.

 

Udbygning af Flyvestation Skrydstrup

Her kan De læse ofte stillede spørgsmål og svar i forbindelse med udbygningen af Flyvestation Skrydstrup