60 kV kabelprojekt Vesterhav Syd – Besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 21. august, 2024

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på færdiggørelse af vindmølleparken Vesterhav Syd vil der i henhold til ekspropriationsprocesloven blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 21. AUGUST 2024

 

Forretningen begynder kl. 10.00 på Holmsland Idræts- og Kulturcenter, Bandsbyvej 2, Kloster, 6950 Ringkøbing og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 24, 32-33, 38-42, 44-48, 52, 55-56, 61-62, 65-66, 75 og 77.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Forretningen vil begynde med en besigtigelse, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Møde om ekspropriationens omfang forventes færdigbehandlet på stedet.

 

Arealfortegnelse med ekspropriationsplanerne vil senest den 24. juli 2024 være tilgængelig på kommissariatets hjemmeside www.kommissarius.dk/indkaldelser.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 12.06.2024

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk

 

Klik her for at se Vattenfalls Fortegnelse nr. 2