Cykelsti Aggersund – Skerping, ekspropriationsforretning den 10. og 11. oktober 2023

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af cykelsti mellem Aggersund og Skerping vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 10. OKTOBER 2023

 

Forretningen begynder kl. 10.15 ud for ejendommen Bakken 1, Manstrupmark, 9670 Løgstør og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 2, 3, 4, 8, 45 og 46.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.15 ud for ejendommen Aggersundvej 531, Manstrupmark, 9690 Fjerritslev og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 6, 7 og 9.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 ud for ejendommen Aggersundvej 495, Manstrupmark, 9690 Fjerritslev og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 10, 12, 13, 14 og 15.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.15 ud for ejendommen Aggersundvej 366, Øslev Mark, 9690 Fjerritslev og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 26, 27 og 28.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.00 ud for ejendommen Aggersundvej 366, Øslev Mark, 9690 Fjerritslev og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 17, 18, 19 og 20.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.45 ud for ejendommen Aggersundvej 322, Øslev Mark, 9690 Fjerritslev og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 32, 36 og 37.

 

Forretningen fortsætter kl. 16.30 ud for ejendommen Aggersundvej 322, Øslev Mark, 9690 Fjerritslev og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 38, 39 og 41.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

ONSDAG DEN 11. OKTOBER 2023

 

Forretningen fortsætter kl. 8.30 ud for ejendommen Aggersundvej 317, Øslev Mark, 9690 Fjerritslev og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 29, 30 og 31.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.45 ud for ejendommen Aggersundvej 374, Øslev Mark, 9690 Fjerritslev og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1, 11, 16, 21, 22, 23, 24 og 25.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.15 ud for ejendommen Aggersundvej 284, Skerping, 9690 Fjerritslev og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 40.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 ud for ejendommen Aggersundvej 303, Øslev Mark, 9690 Fjerritslev og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 33, 34, 35, 43 og 44.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 12. september 2023 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Jammerbugt Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 31. august 2023

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk