Cykelsti Gudum – Borumvej, Lemvig, ekspropriationsforretning den 17. august 2022

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af cykelstien Gudum – Borumvej, Lemvig vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 17. AUGUST 2022

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ved Gudum Kirke, Fabjergvej 174, Gudum, 7620 Lemvig og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1, 2, 4 og 16.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.30 ved parkeringslommen ud for Fabjergvej 157, 7620 Lemvig og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 5, 6, 7, 8 og 9.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.30 ud for Fabjergvej 150, 7620 Lemvig og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 10, 11 og 12.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.30 ud for Tangvej 1, 7620 Lemvig og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 13 og 15.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 ud for Fabjergvej 140, 7620 Lemvig og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 17, 17a, 17b, 19, 20, 21 og 22.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 20. juli 2022 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Lemvig Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 4. juli 2022

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk