Cykelsti Stenholt – Nr. Knudstrup, ekspropriationsforretning den 9. og 10. november 2022

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af cykelsti mellem Stenholt og Nr. Knudstrup vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 9. NOVEMBER 2022

 

Forretningen begynder kl. 10.15 ud for ejendommen V. Christianshøjvej 4, 7442 Engesvang og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 2, 3, 4 og 5.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.15 ud for ejendommen V. Christianshøjvej 10, 7442 Engesvang og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 6, 7, 9 og 10.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.15 ud for ejendommen Aalborgvej 2B, Gråmose, 7442 Engesvang og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 12, 13, 14 og 15.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.30 hvor kommunevej Kompedalvej og kommunevej Arildsvej krydser hinanden, 7442 Engesvang og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 11 og 17.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.15 ud for ejendommen Aalborgvej 7, Stenrøgel, 8620 Kjellerup og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 16, 18, 19 og 20.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

 

TORSDAG DEN 10. NOVEMBER 2022

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for ejendommen Aalborgvej 11A-B, 8620 Kjellerup og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 21, 22 og 23.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.30 på rastepladsen ud for ejendommen Aalborgvej 13B, 8620 Kjellerup og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 24, 25, 26 og 27.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.45 ud for ejendommen Aalborgvej 25, Knudstrup, 8620 Kjellerup og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 28, 29, 30, 31 og 32.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.30 ud for ejendommen Ravnholtvej 1A, Knudstrup, 8620 Kjellerup og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1, 33, 34, 35 og 37.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere.

Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 12. oktober 2022 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Silkeborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 28. september 2022

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk