Elektrificering af jernbanestrækningen Fredericia – Vejle, ekspropriationsforretning den 31. maj 2023

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificeringen af jernbanestrækningen Fredericia – Vejle vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 31. MAJ 2023

 

Forretningen begynder kl. 8.30 på ejendommen Skyttehusvej 2,7100 Vejle og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 5 under løbenumrene 372, 439 og 639.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. De berørte ejendomme vil blive besigtiget i den rækkefølge, der er angivet ovenfor.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted den efterfølgende dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 3. maj 2023 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk Forvaltnings kontor i Vejle Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 20. april 2023

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk