Elektrificering af jernbanestrækningen Hedensted – Horsens, ekspropriationsforretning den 19. april 2023

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Hedensted og Horsens vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning.

 

ONSDAG DEN 19. APRIL 2023

 

Forretningen begynder kl. 9.00 ud for ejendommen Østergade 6, 8723 Løsning og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 30 under løbenummer 155.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.30 ud for ejendommen Remmerslundvej 62, 8723 Løsning og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 30 under løbenumrene 108, 119, 130, 131, 132, 134, 136, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145 og 147.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.45 ud for ejendommen Plutovej 3, 8722 Hedensted og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 30 under løbenumrene 566 og 567.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.00 på Hedensted Centret, Gesagervej 68-70, 8722 Hedensted og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 30 under løbenumrene 2, 32 116, 117, 118, 120, 121, 123, 124, 126, 133 og 135.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.00 på Hedensted Centret, Gesagervej 68-70, 8722 Hedensted og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 30 under løbenumrene 139, 140, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156 og 157.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 22. marts 2023 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk Forvaltnings kontor i Hedensted Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 7. marts 2023

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk