Elektrificering af jernbanestrækningen Skanderborg – Aarhus, ekspropriationsforretning den 17. maj 2022

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen Skanderborg – Aarhus vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 17. MAJ 2022

 

Forretningen begynder kl. 10.30 ud for ejendommen Betulavej 9, 8361 Hasselager og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 14 under løbenumrene 283 og 291.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.45 på Skanderborg Park, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 14 under løbenumrene 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 298, 300, 310, 311, 314 og 315.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00 på Skanderborg Park, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 14 under løbenumrene 295, 296, 297, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 312 og 313.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen færdigbehandles på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 19. april 2022 være fremlagt til gennemsyn på Hovedbiblioteket, Dokk1 i Aarhus Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 7. april 2022

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk