Elektrificering Fredericia – Vejle, ekspropriationsforretning den 18. september 2024

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på elektrificering af jernbanen Fredericia – Vejle indkalder jeg i henhold til ekspropriationsprocesloven til en ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2024

 

Forretningen begynder kl. 09.30 ud for ejendommen Ibæk Strandvej 70, 7100  Vejle og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 11 under løbenumrene 310, 311, 312, 313 og 324.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.45 ud for ejendommen Ibæk Strandvej 82, 7100 Vejle og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 11 under løbenumrene 304 og 307.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.15 ud for ejendommen Ibæk Strandvej 140, 7100 Vejle og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 11 under løbenumrene 294, 295, 296, 298, 299, 628 og 652.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 på Best Western, Fiskergade 2-8, 7100 Vejle og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 11 under løbenumrene 103, 104, 110, 111, 292, 297, 301, 302, 303, 305, 306, 308, 309, 314, 315 og 316.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.30 på Best Western, Fiskergade 2-8, 7100 Vejle og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 11 under løbenumrene 317, 318, 319, 320, 321, 322, 325, 326, 327, 328, 329, 331, 332, 333, 334 og 336.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil senest den 21. august 2024 være tilgængelig på kommissariatets hjemmeside www.kommissarius.dk/indkaldelser.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 4. juli 2024

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk

 

Klik her for at se Banedanmarks Arealfortegnelse nr. 11