Krydsombygning TSA 75, Esbjerg N, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 4. oktober 2023

 

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på krydsombygning TSA 75, Esbjerg N vil der i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 4. OKTOBER 2023

 

Forretningen begynder kl. 9.00 på Esbjerg Park, Stormgade 200, 6700 Esbjerg, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende krydsombygning af tilslutningsanlæg 75, Esbjerg N. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

I umiddelbar forlængelse heraf vil kommissionen foretage besigtigelse i marken og drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse. Hvis forhandlingerne ikke afsluttes på stedet, vil de fortsætte et andet sted samme dag efter nærmere aftale.

 

Arealfortegnelse med ekspropriationsplanerne vil fra og med den 6. september 2023 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Esbjerg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 23. august 2023.

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk