Motorvejen Funder – Hårup, ekspropriationsforretning den 16. juni 2022

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på udlæg af erstatningsnatur i forbindelse med etablering af motorvejen Funder – Hårup vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TORSDAG DEN 16. JUNI 2022

 

Forretningen begynder kl. 9.30 ud for ejendommen Gubsøhøjen 21, 8600 Silkeborg og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 27 under løbenumrene 7, 144, 148, 151, 211, 212, 213, 214 og 215.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen færdigbehandles senere på dagen efter nærmere aftale.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 19. maj 2022 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Silkeborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 28. april 2022

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk