Ombygning af Aarhus H, ekspropriationsforretning den 27. og 28. august 2024

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på ombygning af Aarhus H indkalder jeg i henhold til ekspropriationsprocesloven til en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 27. AUGUST 2024

 

Forretningen begynder kl. 10.00 ud for ejendommen Bjørnholms Allé 2G, 8260 Viby J og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 492, 494, 498, 501, 507, 515 og 586.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ud for ejendommen Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 509 og 1145.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.45 ud for ejendommen Hasselager Centervej 2, 8260 Viby J og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1141 og 1142.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 på Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 331, 431, 434, 460, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 482, 485, 488, 489, 490, 491, 495, 520, 574, 576, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 587, 1143, 1144, 1161, 1162 og 1163.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

ONSDAG DEN 28. AUGUST 2024

 

Forretningen begynder kl. 9.00 ud for ejendommen Øster Allé 25, 8260 Viby J og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 461, 462, 464 og 466.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ud for ejendommen Øster Allé 17, 8260 Viby J og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 468, 470, 472 og 474.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ud for ejendommen Øster Allé 9, 8260 Viby J og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 476, 478, 480, 481 og 483.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.15 på Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 454, 455, 456, 457, 458 og 459.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil senest den 30. juli 2024 være tilgængelig på kommissariatets hjemmeside www.kommissarius.dk/indkaldelser.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 27. juni 2024

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk

 

Klik her for at se Banedanmarks Samlet materiale Aarhus H