Ombygning af Aarhus H, ekspropriationsforretning den 3. september 2024

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på ombygning af Aarhus H indkalder jeg i henhold til ekspropriationsprocesloven til en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 3. SEPTEMBER 2024

 

Forretningen begynder kl. 10.00 på Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 493, 496, 497, 499, 500, 502, 503, 504, 505 og 506.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.45 på Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 508, 510, 511, 512, 513, 514, 516, 517 og 518.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.30 på Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 484, 487, 519, 529, 530, 575, 577, 584, 585, 1151, 1159 og 1160.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil senest den 6. august 2024 være tilgængelig på kommissariatets hjemmeside www.kommissarius.dk/indkaldelser.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 27. juni 2024

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk

 

Klik her for at se Banedanmarks Samlet materiale Aarhus H