Ombygning af tilslutningsanlæg på E45 ved Randers, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 28. november 2023

 

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på Ombygning af tilslutningsanlæg på E45 ved Randers vil der i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 28. NOVEMBER 2023

 

Forretningen begynder kl. 09.30 ud for ejendommen Engelsholmvej 45, 8940 Randers og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 3, 8, 12, 13, 14, 15, 34 og 51.

 

Her gennemgås strækningen vedrørende kommunevej Danish Crown Vej fra st. 0.940 vest for kommunevej Engelsholmvej, og mod øst frem til st. 1.400 øst for kommunevej Gl. Århusvej.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Forretningen vil begynde med en besigtigelse i marken, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse. Hvis forhandlingerne ikke afsluttes på stedet, vil de fortsætte et andet sted samme dag efter nærmere aftale.

 

Arealfortegnelse med ekspropriationsplanerne vil fra og med den 31. oktober 2023 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Randers Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 12. oktober 2023

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk