Rute 15 Ringkøbing-Herning – Linjebesigtigelse den 10.-12. september, 2024

LINJEBESIGTIGELSE

 

Med henblik på udbygning af Rute 15 Ringkøbing – Herning indkalder jeg i henhold til ekspropriationsprocesloven til en linjebesigtigelsesforretning på følgende delstrækninger

 

TIRSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2024

Delstrækning st. 102.200 – 116.500

 

Forretningen begynder kl. 10.00 i Videbæk Idræts- og Fritidscenter, Vestervang 28, 6920 Videbæk, hvor der vil blive givet en kort orientering om projektet. Her gennemgås strækningen fra st. 102.200 ved Ringkøbing og mod øst frem til st. 113.800 ved Kærhusvej/Langerdalvej.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.45 i Videbæk Idræts- og Fritidscenter, Vestervang 28, 6920 Videbæk, hvor der vil blive givet en kort orientering om projektet. Her gennemgås strækningen fra st. 113.800 ved Kærhusvej/Langerdalvej og mod øst frem til st. 116.500 ved Brejningvej.

 

ONSDAG DEN 11. SEPTEMBER 2024

Delstrækning st. 116.500 – 121.500

 

Forretningen begynder kl. 8.30 i Videbæk Idræts- og Fritidscenter, Vestervang 28, 6920 Videbæk, hvor der vil blive givet en kort orientering om projektet. Her gennemgås strækningen fra st. 116.500 ved Brejningvej og mod øst frem til st. 121.500 ved Adelvej for så vidt angår ejendomme beliggende syd for Rute 15.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.45 i Videbæk Idræts- og Fritidscenter, Vestervang 28, 6920 Videbæk, hvor der vil blive givet en kort orientering om projektet. Her gennemgås strækningen fra st. 116.500 ved Brejningvej og mod øst frem til st. 121.500 ved Adelvej for så vidt angår ejendomme beliggende nord for Rute 15.

 

TORSDAG DEN 12. SEPTEMBER 2024

Delstrækning st. 121.500 – 140.200

 

Forretningen begynder kl. 8.30 i Videbæk Idræts- og Fritidscenter, Vestervang 28, 6920 Videbæk, hvor der vil blive givet en kort orientering om projektet. Her gennemgås strækningen fra st. 121.500 ved Adelvej og mod øst frem til st. 130.000 ved Vorgod Å.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 i Videbæk Idræts- og Fritidscenter, Vestervang 28, 6920 Videbæk, hvor der vil blive givet en kort orientering om projektet. Her gennemgås strækningen fra st. 130.000 ved Vorgod Å og mod øst frem til st. 140.200 ved Albækvej.

 

         **********

 

Ved besigtigelsen vil der alene blive foretaget en gennemgang og vurdering af projektets linjeføring og forholdet til de krydsende veje m.m. Der vil på et senere tidspunkt blive afholdt en mere detaljeret besigtigelsesforretning, og først derefter vil de nødvendige ekspropriationer blive gennemført.

 

Enhver, der kan blive berørt af vejanlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer. Lodsejere, der efter anlægsmyndighedens opfattelse berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken i fornødent omfang. Den nærmere tidsplan for besigtigelsen vil blive fastlagt i forbindelse med møderne.

 

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil senest den 13. august 2024 være tilgængelig på kommissariatets hjemmeside www.kommissarius.dk/indkaldelser.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 10.07.2024

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk

 

Klik her for at se Vejdirektoratets materiale Projektbeskrivelse Udbygning af Rute 15 mellem Ringkøbing og Herning