Sporfornyelse Fredericia – Padborg, besigtigelsesforretning den 30. oktober 2023

 

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på sporfornyelse, jernbanestrækningen Fredericia – Padborg, indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning

 

MANDAG DEN 30. OKTOBER 2023

 

Forretningen begynder kl. 9.30 på hotel Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding. Her gennemgås strækningen fra Fredericia til Vamdrup.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.30 på Hotel Kløver Es, Brystrupvej 2, 6230 Rødekro. Her gennemgås strækningen fra Vojens til Tinglev.

 

Der vil begge gange blive foretaget en orientering om og gennemgang af ovennævnte projekt. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Besigtigelsesbog for det påtænkte projekt vil fra og med den 2. oktober 2023 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Fredericia, Kolding, Haderslev og Aabenraa Kommune

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 18. september 2023

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk