Sporfornyelse Fredericia – Vejle Fristrækning, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 30. november 2022

 

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på sporfornyelse Fredericia – Vejle Fristrækning vil der i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 30. NOVEMBER 2022

 

Forretningen begynder kl. 10.00 ud for ejendommen Fiskebækvej 43, 7000 Fredericia og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1, 2, 3, 4, 5 og 6.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Forretningen vil begynde med et besigtigelsesmøde, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer.

 

Erstatningsspørgsmålet vedrørende midlertidigt arbejdsareal forventes udskudt til efter projektets brug af arealerne og behandles således ikke af ekspropriationskommissionen på forretningen.

 

Arealfortegnelse med ekspropriationsplanerne vil fra og med den 2. november 2022 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Vejle Kommune og hos Borgerservice i Fredericia Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 19. oktober 2022

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk