Sporfornyelse Skjern-Holstebro, Besigtigelsesforretning den 17. april, 2024

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på sporfornyelse, jernbanestrækningen Skjern-Holstebro indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsprocesloven til en besigtigelsesforretning

 

ONSDAG DEN 17. APRIL 2024

 

Forretningen begynder kl. 10.00 på ROFI-Centret, Kirkevej 26, 6950 Ringkøbing. Her gennemgås jernbanestrækningen, som er beliggende i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.00 på Musikteatret Holstebro, Den Røde Pl. 16, 7500 Holstebro. Her er gennemgås jernbanestrækningen, som er beliggende i Holstebro Kommune.

 

Der vil begge gange blive foretaget en orientering om og gennemgang af ovennævnte
projekt. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå
ændringer.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil senest den 20. marts 2024 være tilgængelig på kommissariatets hjemmeside www.kommissarius.dk/indkaldelser.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 11.03.2024

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk