Udbygning af E45 Aarhus S – Aarhus N, besigtigelsesforretning den 14. og 20. december 2022

 

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på udvidelse af E45 fra Aarhus S til Aarhus N indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning

 

ONSDAG DEN 14. DECEMBER 2022

Delstrækning st. 68.0 – 80.8

 

Forretningen begynder kl. 13.30 på Hotel Årslev Kro, Silkeborgvej 900, Aarslev, 8220 Brabrand. Her gennemgås strækningen fra st. 74.35 nord for kommunevej Glamhøjvej og mod nord frem til st. 80.8 nord for kommunevej Geding Byvej, hvor jernbanen krydser motorvejen.

 

Forretningen fortsætter kl. 16.15 samme sted. Her gennemgås strækningen fra st. 68.0 nord for kommunevej Torshøjvej og mod nord frem til st. 74.35 syd for kommunevej Glamhøjvej.

 

Der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende ovennævnte projekt. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil den efterfølgende dag foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen vil blive fastlagt på dagen.

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

TIRSDAG DEN 20. DECEMBER 2022

Delstrækning st. 63.0 – 68.0

 

Forretningen begynder kl. 14.30 på Hotel Årslev Kro, Silkeborgvej 900, Aarslev, 8220 Brabrand. Her gennemgås strækningen fra udgangspunktet i st. 63.0 syd for kommunevej Jeksen Dalvej og mod nord frem til st. 68.0 nord for kommunevej Torshøjvej.

 

Der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende ovennævnte projekt. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil den efterfølgende dag foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen vil blive fastlagt på dagen.

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

**********

 

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt samt projektbeskrivelse vil fra og med den 16. november 2022 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Skanderborg Kommune og på Hovedbiblioteket, Dokk1 i Aarhus Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 3. november 2022

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk