Udbygning af E45 Aarhus S – Aarhus N, ekspropriationsforretning den 13. april 2023

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på udbygning af E45 Aarhus S – Aarhus N vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning.

 

Torsdag den 13. april 2023

 

Forretningen begynder kl. 10.00 ud for ejendommen beliggende Dørup Gade 1, 8362 Hørning og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 8.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.45 ud for ejendommen beliggende Åbovej 35, 8260 Viby J og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 7.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 ud for ejendommen beliggende Glamhøjvej 30, 8220 Brabrand og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 6.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist og erstatningen vil blive fastsat i umiddelbar forlængelse heraf.

 

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelser og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 16. marts 2023 være fremlagt til gennemsyn på Hovedbiblioteket, Dokk1 i Aarhus Kommune og på Borgerservice i Skanderborg Kommune

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 27. februar 2023

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk