Udbygning af E45 Aarhus S – Aarhus N, ekspropriationsforretning den 14. marts 2023

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på udbygning af E45 Aarhus S – Aarhus N vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning.

 

Tirsdag den 14. marts 2023

 

Forretningen begynder kl. 10.30 ud for ejendommen beliggende Torshøjvej 226, 8362 Hørning og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 54.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ud for ejendommen beliggende Torshøjvej 230, 8362 Hørning og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 2 under løbenummer 55.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.30 ud for ejendommen beliggende Torshøjvej 232, 8362 Hørning og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 3 under løbenummer 56.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Der kan forekomme ventetid.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt ske efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelser og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 14. februar 2023 være fremlagt til gennemsyn på Hovedbiblioteket, Dokk1 i Aarhus Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 27. januar 2023

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk