Udbygning af E45/E20 nord om Kolding, besigtigelsesforretning den 20. august 2024

 

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på udbygning af E45/E20 nord om Kolding indkalder jeg i henhold til ekspropriationsprocesloven til en besigtigelsesforretning

 

TIRSDAG DEN 20. AUGUST 2024

 

Forretningen begynder kl. 10.30 på Scandic Hotel, Kokholm 2, 6000 Kolding, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende udbygning af E45/E20 nord om Kolding.

 

De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet. Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Kommissionen drøfter projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid. Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken i fornødent omfang. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil senest den 23. juli 2024 være tilgængelig på kommissariatets hjemmeside www.kommissarius.dk/indkaldelser.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 17. juni 2024

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk

 

Klik her for at se Vejdirektoratets materiale 5050 Besigtigelse samlet mappe