Udbygning af E45 Vejle N – Skanderborg S, besigtigelsesforretning den 10. og 17. januar 2023

 

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på udvidelse af E45 fra Vejle N til Skanderborg S indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning

 

TIRSDAG DEN 10. JANUAR 2023

Delstrækning st. 121.7 – 128.5

 

Forretningen begynder kl. 13.30 på Hedensted Centret, Caféen, indgang A, 1. sal, Gesagervej 68-70, 8722 Hedensted. Her gennemgås strækningen fra st. 121.7, nord for kommunevej Gesagervej, og mod nord frem til st. 123.7 syd for kommunevej Vandmøllevej.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.15 samme sted.

Her gennemgås strækningen fra st. 123.8, nord for kommunevej Vandmøllevej, og mod nord frem til st. 128.5, nord for kommunevej Pebringsvej.

 

Der vil begge gange blive foretaget en orientering om og gennemgang af ovennævnte projekt. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil den efterfølgende dag, onsdag den 11. januar 2023, foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

TIRSDAG DEN 17. JANUAR 2023

Delstrækning st. 113.8 – 121.6

 

Forretningen begynder kl. 13.30 på Hedensted Centret, Caféen, indgang A, 1. sal, Gesagervej 68-70, 8722 Hedensted. Her gennemgås strækningen st. 118.7, nord for kommunevej Bredalvej, og mod nord frem til st. 121.6, syd for kommunevej Gesagervej.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.15 samme sted. Her gennemgås strækningen fra st. 113.8, nord for sammenfletningen af Østjyske Motorvej og Midtjyske Motorvej, og mod nord frem til st. 118.6, syd for kommunevej Bredalvej.

 

Der vil begge gange blive foretaget en orientering om og gennemgang af ovennævnte projekt. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil den efterfølgende dag, onsdag den 18. januar 2023 kl. 9.00, foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎

 

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 13. december 2022 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk Forvaltnings kontor i Vejle Kommune samt på Teknisk Forvaltnings kontor i Hedensted Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 30. november 2022

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk