Udbygning af E45 Vejle N – Skanderborg S, ekspropriationsforretning den 14., 15. og 22. november 2023

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på udbygning af E45 Vejle N – Skanderborg S vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 14. NOVEMBER 2023

 

Forretningen begynder kl. 9.45 ud for ejendommen Helge Nielsens Alle 11, 8723 Løsning og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 16 under løbenumrene 87 og 91.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.45 ud for ejendommen Lundagervej 43, 8723 Løsning og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 16 under løbenumrene 82 og 85.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.00 ud for ejendommen Lundagervej 31, 8722 Hedensted og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 16 under løbenumrene 81, 84, 89 og 104.

 

Forretningen fortsætter kl.14.00 ud for ejendommen Gl. Præstegårdsvej 19, 8723 Løsning og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 16 under løbenummer 93.

 

Forretningen fortsætter kl.15.00 ud for ejendommen Helge Nielsens Alle 9, 8723 Løsning og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 16 under løbenummer 90.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

ONSDAG DEN 15. NOVEMBER 2023

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for ejendommen Gl. Præstegårdsvej 20, 8723 Løsning og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 16 under løbenumrene 99 og 100.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.30 ud for ejendommen Engholmvej 4, 8700 Horsens og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 16 under løbenumrene 108, 110, 111 og 112.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.45 ud for ejendommen Ussingvej 29, 8723 Løsning og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 16 under løbenumrene 106 og 109.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

 

ONSDAG DEN 22. NOVEMBER 2023

 

Forretningen begynder kl. 9.45 ud for ejendommen Dakavej 2, 8722 Hedensted og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 16 under løbenumrene 80, 86, 92 og 274.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.45 på hjørnet, hvor kommunevejene Merringvej og Vandmøllevej krydser hinanden, 8723 Løsning og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 16 under løbenumrene 83, 95, 96 og 101.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.45 ud for ejendommen Merringvej 54, 8723 Løsning og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 16 under løbenumrene 105 og 107.

 

Forretningen fortsætter kl.14.45 ud for ejendommen Merringvej 70L, 8723 Løsning og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 16 under løbenumrene 1, 97, 102, 103 og 275.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet. Der kan forekomme ventetid.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 17. oktober 2023 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk Forvaltnings kontor i Hedensted Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 3. oktober 2023

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk