Udbygning af E45 Vejle N – Skanderborg S, ekspropriationsforretning den 2. maj 2023

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på udbygning af E45 Vejle N – Skanderborg S vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 2. MAJ 2023

 

Forretningen begynder kl. 09.00 ud for ejendommen Troldhøjvej 22, 8722 Hedensted og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 5 under lb.nr. 29.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ud for ejendommen beliggende Bredalvej 62, 8722 Hedensted og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 2. under lb.nr. 44.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ud for ejendommen beliggende Toftegårdsvej 35, 8722 Hedensted og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under lb.nr. 18

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 ud for ejendommen beliggende Årupvej 81, 8722 Hedensted og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 3 under lb.nr. 48 og 48A

 

Forretningen fortsætter kl. 14.45 ud for ejendommen beliggende Merringvej 34, 8723 Løsning og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 4 under lb.nr. 102

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist og erstatningen vil blive fastsat i umiddelbar forlængelse heraf.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 4. april 2023 være fremlagt til gennemsyn hos Teknisk Forvaltnings kontor i Hedensted Kommune.

 

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 24. marts 2023

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk