Udbygning af Flyvestation Skrydstrup, overtagelsesforretning den 15. juni 2023

 

OVERTAGELSESFORRETNING

 

Med henblik på udbygning af Flyvestation Skrydstrup vil der efter reglerne i bekendtgørelse nr. 939 af 22. juni 2020 blive afholdt en overtagelsesforretning.

 

TORSDAG DEN 15. JUNI 2023

 

Forretningen begynder kl. 10.00 ud for ejendommen Vedstedvej 1, 6500 Vojens, og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 15 under løbenummer 47.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ud for ejendommen Skaus Vej 8, 6500 Vojens, og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 15 under løbenummer 61.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil overtagelsens omfang blive påvist og erstatningen vil blive fastsat i umiddelbar forlængelse heraf.

 

Møde om overtagelsessummen forventes i videst muligt omfang færdigbehandlet samme dag ude på ejendommene.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelsen vil fra og med den 18. maj 2023 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Haderslev Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 27. april 2023

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk